Uczniowie klas mundurowych z wizytą w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Uczniowie klas mundurowych z wizytą w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji

Niecodzienną okazję, do zapoznania się ze specyfiką zadań służbowych wykonywanych przez policjantów, miała młodzież klas mundurowych z I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks” w Radomiu oraz z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, która odwiedziła Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka wyraził zgodę na wizytę uczniów klas mundurowych z I LO CN-B w Radomiu i ZS im. KOP w Szydłowcu w obiektach służbowych mazowieckiej Policji. Uczniowie mieli wyjątkową okazję do spotkania z policjantami i przyjrzenia się „od kuchni” pracy funkcjonariuszy oraz do zapoznania z wykorzystywanym przez nich w codziennej służbie sprzętem.

Jedną z wielu atrakcji była wizyta na strzelnicy krytej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, gdzie słuchacze zapoznali się z warunkami i rodzajami strzelań policyjnych. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu opowiedzieli o specyfice i różnorodności swojej służby oraz pokazali wyposażenie i wykorzystywany sprzęt. W siedzibie Sztabu Policji uczniowie dowiedzieli się jak wygląda główne stanowisko dowodzenia Policji i w jaki sposób odbywa się np. koordynacja zabezpieczenia najważniejszych wydarzeń publicznych. Sporą część rozmów, przeznaczono na omówienie specyfiki zakresu działań poszczególnych komórek policyjnych, co spotkało się z dużym zaciekawieniem ze strony młodego pokolenia. W związku z tym, w tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również spotkania z przedstawicielami Sekcji do Spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podczas którego młodzież została wyposażona w pełen pakiet informacji, dotyczących przebiegu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji i warunków jakie należy spełnić, by wstąpić w nasze szeregi. Takie spotkanie z pewnością było ciekawym doświadczeniem dla młodych ludzi poszukujących dopiero swojej życiowej drogi.

Mamy nadzieję, że wizyta w siedzibie komendy i spotkanie z policjantami przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, wpłynie na poziom wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, a przede wszystkim przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Policji, a także pozwoli na szersze spojrzenie na tak ciężką, odpowiedzialną i satysfakcjonującą pracę, jaką jest służba w Policji.

 

Autor: mł. asp. Ewa Jaworska

Powrót na górę strony