„Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”- Konferencja pokoleń - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

„Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”- Konferencja pokoleń

Data publikacji 02.11.2018

W Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku odbyła się Konferencja „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”. Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną i osoby dorosłe, a także wskazanie metod rozpoznawania problemu, zanim dojdzie do uzależnienia.

Spotkanie miało na celu uświadamianie młodzieży oraz osób dorosłych o konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień. Spotkania z ludźmi, którzy na co dzień mają do czynienia z tragediami spowodowanymi uzależnieniem, bardziej do nich przemawia i uświadamia. Pokazuje też do czego może prowadzić zażywanie środków odurzających czy nadużywanie alkoholu. Zarazem uświadamia jak ciężko samemu sobie z takim nałogiem poradzić. Co najistotniejsze, zagrożenia te przybierają na sile, dlatego tak ważna jest profilaktyka, rozmowy i wszelkie działania służące ochronie młodych ludzi. Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną i osoby dorosłe, a także wskazanie metod rozpoznawania problemu, zanim dojdzie do uzależnienia.

Uroczystego otwarcia konferencji poświęconej współczesnym zagrożeniom dokonała Anna Frejlich Dyrektor PCPR w Pułtusku, witając wszystkich przybyłych gości.

Prelegentami biorącymi udział w spotkaniu byli:

1. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku nadkom. Paweł Antośkiewicz, który przedstawił dane statystyczne dotyczące osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz występujących zdarzeń spowodowanych przez osoby będące pod ich wpływem

2. Terapeuta uzależnień, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Anna Kuciak, opowiedziała o współczesnych zagrożeniach wśród młodzieży i osób dorosłych

3. Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który omówił czym jest uzależnienie, jego objawy oraz możliwości aktywnego spędzenia czasu na wyróżnionych obiektach sportowych znajdujących się w Pułtusku

4. Dyrektor Szpitala Powiatowego Gajda-Med podczas wystąpienia promował zdrowy styl życia oraz korzyści z uprawiania sportu.

Podsumowaniem konferencji była część artystyczna, którą zaprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wykonując utwory muzyczne dla zaproszonych gości. Dodatkowo przedstawione zostało stoisko promująco-informacyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Warszawie oraz punkt informacyjny, w którym osoby zainteresowane mogły uzyskać wskazówki, gdzie szukać pomocy. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku promując zdrowy styl życia przygotował pełen witamin poczęstunek.

 

Autor: sierż. Daniel Podlasin/AC

 

Powrót na górę strony