„Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

„Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”

Data publikacji 07.08.2018

Płoccy policjanci włączyli się do akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Celem akcji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa seniorów korzystających z drogi, poprzez uświadomienie zagrożeń, na jakie są na tej drodze narażeni. Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policja prowadzą akcję, której celem jest poprawa bezpieczeństwa osób starszych na drodze. W akcję czynnie włączają się również policjanci z płockiego Wydziału Ruchu Drogowego.

Funkcjonariusze biorą udział w spotkaniach z seniorami, podczas których wspólnie z przedstawicielami KR BRD prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wskazują, jakie elementy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo starszych osób na drodze.
Pogadanki dotyczą m.in. podstawowych zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię czy też bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z roweru.

Główne założenia akcji to:
-    kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,
-    budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu,
-    podnoszenie świadomości seniorów – pieszych i rowerzystów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Świadomy zagrożeń występujących na drodze senior, to bezpieczny senior. Taki jest nadrzędny cel prowadzonej akcji.

 

Autor: asp. szt. Krzysztof Piasek

Powrót na górę strony