Podsumowanie VI Debaty Powiatowej w Żyrardowie - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Podsumowanie VI Debaty Powiatowej w Żyrardowie

W żyradowskim Centrum Kultury chwilę odbyła się debata powiatowa, która zorganizowana została pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, musisz mieć na nie wpływ”.

Podczas tegorocznej debaty, która została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusza Zgieba, głównym tematem było bezpieczeństwo mieszkańców. Przy głównym stole oprócz insp. Arkadiusza Zgieba zasiedli: Wojciech Szustakiewicz - Starosta Powiatu Żyrardowskiego oraz Dariusz Kaczanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa. Swoją obecnością zaszczycił Marek Szymański - Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu programu debaty, głos zabrał insp. Arkadiusz Zgieb, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. W trakcie prezentacji przedstawiony został także program „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”, która jest jego częścią. Zebrani na sali mogli poznać dzielnicowych, pełniących służbę na terenie powiatu. Kolejnym punktem było omówienie realizowanych przez żyrardowskich policjantów programów profilaktycznych.

Wśród nich znalazły się: Strefa Bezpiecznego sąsiada – program skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych „bloków” na terenie Żyrardowa. Głównym celem programu jest informowanie przez dzielnicowych o bieżących zagrożeniach, a także propagowanie zacieśniania kontaktów międzysąsiedzkich; Profilaktyka oczami młodzieży - konkurs teatralny, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Żyrardowa. Tematyką przedstawianych spektakli były m.in. propagowanie życia bez dopalaczy; Kierowco! Nie polujemy na zebrach - program skierowany do kierowców oraz pieszych. W czasie organizowanych happeningów dzieci przypominały kierowcom o zasadach bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych, a same dzieci uczyły się prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych.

Kolejnym punktem debaty była prezentacja on-line Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa- aplikacji dzięki której w ciągu kilku minut można przekazać policji informacje o zagrożeniu, które zauważamy. Po krótkim przedstawieniu działania aplikacji jedna z uczestniczek wyraziła chęć naniesienia zagrożenia, co zostało wykonane w trakcie pokazu i pozwoliło w praktyce pokazać, jak proste jest korzystanie z aplikacji.

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na dyskusję, podczas której poruszony został problem zakłócania porządku publicznego i zakłócania spokoju na ul. Legionów Polskich 74, kolejnym był temat legalności działania punktów gier (z automatami) na terenie Żyrardowa. Kolejny uczestnik zapytał o sytuację kadrową jednostki, rotację policjantów oraz zgłosił potrzebę kierowania trzech patroli na teren Żyrardowa. Poruszony został także temat uciążliwych dla mieszkańców rajdów samochodowych na ul. Skrowaczewskiego, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Jako ostatnia sprawa poruszony został temat przemocy w rodzinie, uczestniczka debaty zwróciła uwagę na problem używania wulgaryzmów i szarpania dzieci przez dorosłych, co zaobserwowała na ulicach miasta.

Z dyskusji wyodrębniono problemy, których wyeliminowaniem policjanci zajmą się w najbliższym czasie: zakłócanie spokoju mieszkańców bloku przy ul. Legionów Polskich 74 - prośba o interwencję w związku z powtarzającymi się przypadkami naruszeń przepisów w tej okolicy; zwiększenie nadzoru nad ul. Skrowaczewskiego gdzie na terenie parkingu sklepu Kaufland oraz na ulicy w kierunku 1 Maja urządzane są wyścigi samochodowe oraz drifting przez wszystkie dni tygodnia wieczorem oraz w nocy.

Na zakończenie insp. Arkadiusz Zgieb podsumował zgłoszone wnioski, które zostały przyjęte do realizacji w najbliższym czasie. Wszystkie osoby uczestniczące w debacie, w związku z prowadzonymi tego dnia działaniami „Widoczny na drodze” przy wyjściu otrzymywały od funkcjonariuszy odblask, co było dla wszystkich miłym zaskoczeniem.

Dzięki debacie uczestnicy dowiedzieli się kilku praktycznych rzeczy na temat zgłaszanych przez nich spraw (przestępstw i wykroczeń). Dyskusja pozwoliła na wymianę cennych informacji oraz przypomnienie i uświadomienie mieszkańcom, jak ważna jest ich rola w procesie poprawy bezpieczeństwa.

Już niebawem zorganizowane zostaną kolejne debaty, na których przedstawione zostaną efekty z działań policji w zakresie zgłaszanych problemów oraz poruszona zostanie tematyka, która zostanie ustalona na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników.

 

Autor: asp. Agnieszka Ciereszko

Powrót na górę strony